× nl Switch to Dutch EN Switch to English

HuisregelsNet-neutraal

InterDC dacenters zijn net-neutraal, wat inhoudt dat iedere telecom-/carrier-/netwerkprovider zich in onze datacenters mag vestigen. U kunt zelf uw provider kiezen bij afname van een van onze diensten.

InterDC Datacenter policies

 1. Definities
  1. InterRacks
   Commanditaire vennootschap InterRacks C.V. ingeschreven bij kamer van koophandel onder nummer 08135503.
  2. InterDC
   Handelsnaam van InterRacks en naam voor de datafaciliteiten.
  3. Klant
   Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon welke een overeenkomst heeft gesloten met InterRacks.
  4. Bezoeker
   Klant, relatie, leverancier, medewerker van InterRacks of klant die toegang heeft tot onze datacenter faciliteiten
  5. Datacenter
   Het complete gebouw van InterDC inclusief alle ruimtes, voorzieningen en apparatuur.
  6. Dienst
   De specifieke dienst die InterRacks met klant overeenkomt, zoals vermeld in de overeenkomst.
  7. Overeenkomst
   Overeenkomst tussen klant en InterRacks waar een of meerdere diensten en of zaken worden geleverd.
  8. Netwerk
   Overdracht- en routeringapparatuur waar d.m.v. van signalen via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektronische middelen, overdracht van data mogelijk maakt tot zover deze onder controle van InterRacks staat.
  9. Niet-actief
   Het niet-actief zetten van een dienst houd in dat de dienst contractueel en administratief doorloopt, maar dat toegang tot de dienst tijdelijk is stilgezet.
  10. Spam
   Spam is een e-mail die in grote hoeveelheden en ongevraagd wordt verstuurd. Ongevraagd houd in dat de ontvanger geen aantoonbare en expliciete toestemming heeft gegeven voor de verzending van de e-mail.
  11. Rack
   19 inch rack bestaande uit een metalen kast met afmetingen 60 cm breed, minimaal 90 cm diep en minimaal 42 units hoog
  12. Unit, u
   Hoogte, 1,75 inch of 44,45 mm
 2. Algemeen
  1. Roken is in het gehele datacenters niet toegestaan.
  2. Bij overtreding van een of meerdere de regels genoemd in dit document behoud InterRacks het recht zelfstandige toegang tot de datafaciliteiten te ontzeggen.
  3. Bezoeker dient altijd aanwijzingen op te volgen van het InterRacks personeel.
  4. Wi-Fi is beschikbaar voor alle bezoekers, het wachtwoord is opvraagbaar bij InterRacks. Het is niet toegestaan Wi-Fi als extra of vervangende verbinding voor rack-apparatuur te gebruiken.
 3. Toegang en beveiliging
  1. Klant en/of bezoeker dient te beschikken over een toegangspas uitgegeven door InterRacks. De eenmalige kosten van zo'n pas bedragen €10,-.
  2. Klant dient minimaal 24 uur van te voren toegang aan te vragen via de website voor de bezoeker of zichzelf.
  3. Bezoeker dient altijd te beschikken over een geldig legitimatie bewijs tijdens bezoek van onze datacenter faciliteiten.
  1. Bij verlies van de toegangspas pas is klant/bezoeker verplicht dit zo snel mogelijk aan InterRacks te melden. Een nieuwe pas kan aangevraagd worden voor  €10,-.
  2. Mocht bezoeker toegang nodig hebben tot een gedeeld rack, de sleutel van dit rack is te vinden in de sleutelkast in de kantine. Na gebruik van het gedeelde rack wordt bezoeker het rack gesloten achter te laten en de sleutel terug te hangen. Bij verlies van sleutel wordt er 50 euro in rekening gebracht.
  3. Mocht klant een eigen sleutel van het rack in beheer hebben, geldt een borg van 50 euro. De borg wordt teruggegeven bij inlevering sleutel.
  4. Bezoeker heeft alleen toegang tot de aangewezen ruimtes.
  5. Mocht een bezoeker langer dan 18 uur in het datacenter verblijven is dat geen enkel probleem, de bezoeker dient zich dan opnieuw aan te melden.
 1. Dataruimte
  1. Eten en drinken is niet toegestaan op de datavloer.
  2. Bij voorkeur geen verpakkingsmaterialen meenemen de dataruimte op. Het verpakte apparatuur kan voor de dataruimte al uitgepakt worden.
  3. Er dient geen afval of ander materialen in de dataruimte te blijven liggen na bezoek.
  4. De dataruimte is een stofvrije ruimte, controleer bij betreden dat er geen vuil ed (per ongeluk) naar binnen meegenomen wordt.
   Mocht er toch iets van vuil of stof meegenomen zijn dan gelieve dit zo snel mogelijk op te ruimen/schoonmaken.
  5. De toegangsdeuren dienen zoveel mogelijk gesloten gehouden te worden.
  6. InterDC stelt een kar met monitor en toetsenbord beschikbaar, deze mag vrij gebruikt wordt zolang er normaal mee omgegaan wordt.
  7. Het is bezoeker niet toegestaan om aan andere racks of apparatuur te komen waar bezoeker niks te zoeken heeft.
  8. Bezoeker heeft geen toegang tot onder de datavloer tenzij dit met InterRacks anders overeengekomen is.
 2. Overige faciliteiten
  1. Bezoeker kan gratis gebruik maken van onze kantine en vergaderruimte. Reservering van de vergaderruimte is niet verplicht.
  2. Er mag geen server en/of netwerkapparatuur meegenomen worden in de kantine en/of vergaderruimte.
  3. Indien bezoeker gebruikt maakt van de kantine of vergaderruimte dan dient klant de ruimte netjes achter te laten.
  4. InterRacks stelt consumptie van Koffie, Thee, Soep beschikbaar in de kantine. InterRacks vraagt hiervoor een kleine compensatie, betaalbaar in de kantine.
  5. Het sleutelen aan bepaald apparatuur kan gedaan worden aan de tafel in de gang die speciaal hiervoor bestemd is.
 3. Installatie van apparatuur
  1. Bezoeker dient vooraf aan te geven wanneer deze apparatuur van plan is om apparatuur mee te nemen of dan wel te verwijderen.
  2. Bezoeker dient een afspraak met InterRacks te maken voor gebruik van de loading bay in geval apparatuur niet door de normale ingang verplaatst kan worden of de hoeveelheid te groot is.
  3. Klant mag regulier apparatuur zoals netwerk apparatuur, servers, storage -platformen, pdu's, apc en/of kabels (koper/optisch) ophangen. Bijzonder apparatuur mag alleen na goedkeuring InterRacks opgehangen worden.
  4. Het is niet toegestaan om eigen UPS materialen te installeren.
  5. Het is verboden om brandbare materialen (zoals hout, karton, papier) op te slaan in een rack.
  6. Het weghalen van server en/of andere apparatuur zegt niet automatisch de dienst op.
 4. Stroom en nacalculatie
  1. De stroomprijzen zijn gebaseerd op inkoop van 7 cent per kWh. InterRacks behoud het recht de stroomprijzen evenredig aan te passen nadat deze in de toekomst omhoog of omlaag gaat.
  2. Mocht de klant over het van te voren afgesproken volume gaan brengt InterRacks dat achteraf in rekening.
  3. Het is de klant niet toegestaan het afgenomen vermogen te overschrijden. Doet de klant toe vervallen alle uptime garanties en wordt naast het extra stroomverbruik ook het extra vermogen in rekening gebracht.
  4. In het stroomtarief is de toeslag voor de koeling (airco) en noodstroom (UPS) meegenomen.
 5. Netwerk
  1. Spam versturen in het netwerk is niet toegestaan.
  2. Het versturen van aanvallen (dos, flood, etc) is niet toegestaan.
  3. Mocht InterRacks constateren dat er Spam of een aanval verzonden wordt dan zal InterRacks klant op de hoogte brengen. Klant heeft 24 uur de tijd om de aanval of spam te stoppen voordat InterRacks maatregelingen zal nemen waarbij de kosten verhaald op klant zullen worden.
  4. Mocht klant een dos of ddos aanval ontvangen dan kan klant InterRacks contacteren om gezamenlijk de aanval te blokkeren. Ook zal InterRacks rekening houden met het dataverbruik dat afkomstig is van de aanval en deze niet in rekening brengen mits de aanval binnen 24 uur is gemeld na start.
  5. Mocht klant extra dataverkeer gebruiken anders dan voorheen afgesproken is dat geen enkel probleem. InterRacks zal dit verkeer achteraf in rekening brengen.
 6. Onderhoud
  1. Onderhoud zal minimaal 2 weken van te voren worden aangekondigd wanneer het een onderbreking van de dienst zou betreffen.
  2. Onderhoud wat geen onderbreking zal vormen wordt minimaal 24 uur van te voren aangekondigd.
 7. Herlocatie
  1. Mocht een rack (of deel rack) verplaatst van positie moeten worden zal InterRacks dit minimaal 3 maanden van te voren aangeven. InterRacks zal eerst met de klant overleggen voordat een verplaatsing zal plaatsvinden.
 8. Verzekering
  1. Klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor eigen apparatuur.
  2. Mocht klant/bezoeker schade aan het datacenter toebrengen dan kan InterRacks de kosten verhalen bij klant en/of bezoeker.
 9. Nood / Spoedgeval
  1. EHBO trommel is aanwezig in de kantine.
  2. In geval van brand in de dataruimte klinkt er een akoestisch brandsignaal. Bel in dat geval de brandweer en/of schat de situatie in of u zelf de brand kan blussen dmv de opgehangen Co2 blusser of blusdekens.
  3. CO2 Brandblussers hangen aan de buiten zijkant van de dataruimte. Letop, deze zijn niet bedoeld om op mensen te richten!
  4. Brandblusdekens hangen boven de Co2 blussers. Deze zijn wel geschikt voor mensen.
  5. In geval van storing is InterRacks te contacteren op: +31 (5)3 850 8812 of Escalatiemanager op: +31 (0)6 29 604 514.
   Tijdens kantooruren kan bezoeker ook iemand aanspreken op buurpand nummer 28.
 10. Remote hands
  1. Remote hands kan ieder moment afgenomen worden, daarbij gelden de volgende kosten:
   Binnen kantooruren: 50 euro per uur, minimale afname 0,5 uur.
   Buiten kantooruren: 100 euro per uur, minimale afname 1 uur.
  2. Onze engineer kan binnen 1 minuut binnen kantooruren aanwezig zijn en 20 minuten buiten kantooruren.
Datacenter Enschede
 • InterDC
 • Josinkstraat 30
 • 7547AB Enschede
 • Nederland
Datacenter Hengelo
 • InterDC Hengelo
 • Sherwood Rangers 1
 • 7551KW Hengelo
 • Nederland
Bank gegevens
Bank: ING
Plaats: Enschede
Land: Nederland
IBAN: NL11INGB0004893569
BIC: INGNL2A
KvK & BTW
KvK nr: 08135503
KvK regio: Veluwe en Twente
BTW nummer: NL8147.47.796.B01